kau kejar aku
kau buru aku
kau rayu aku
kau dapatkan aku

kau bahagiakan aku
kau diamkan aku
kau tak acuhkan aku
kau coba lepaskan aku

kau mulai nistakan aku
aku kejar kamu
aku buru kamu
aku rayu kamu
aku bahagiakan kamu

sia-sia
kau lebih perhatikan dia
kau lebih sayangi dia
dia yg telah merebut hatimu dariku
dia yg telah membuatmu campakkan aku

dia yg telah membuat asaku sirna
dia yg tlah gantikan diriku dihatimu
haruskah aku pergi
haruskah aku mundur
haruskah?

Iklan